Figyelem!

A hatályos Magyar Alkotmány:

8.§ (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.

(2) A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, az alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.

60.§ (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.

61.§ (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát.

Az ENSZ Emberi Jogok Chartája 19. cikkely:

Mindenkinek joga a véleményszabadság és a véleménynyilvánítási szabadság. Ez a jog magába foglalja a vélemények elfogadásának szabadságát, az információk és gondolatok keresésének, fogadásának és terjesztésének szabadságát bármilyen médiumon keresztül.